De eerste afspraak

Als uit een zwangerschapstest blijkt dat je zwanger bent, kun je ons bellen of je aanmelden voor een eerste afspraak. Rond de 8ste week wordt namelijk een eerste echo gemaakt en doen we de intake (ong. 45 minuten).

Bij de tweede echo/afspraak (ong. 45 min) tussen de 10 en 12 weken, krijg je (indien gewenst) uitleg over prenatale screening (combinatietest, de NIPT, vlokkentest, vruchtwaterpunctie en 20 weken echo). Zie voor informatie http://www.echo-enzo.nl/echoenzo/onderzoeken. Om je een weloverwogen keuze te laten maken voor eventueel onderzoek is deze link een goede hulp: www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Tijdens deze tweede afspraak krijg je tevens lab-formulieren mee om bloed te laten prikken. Er wordt gekeken naar HIV, hepatitis B, Lues, antistoffen tegen een andere bloedgroep, Hb en een glucosewaarde (dit hoeft niet nuchter). Ook wordt dan je bloedgroep bepaald. De uitslag is er ongeveer na een week, als er iets bijzonders mee is, wordt je hierover gebeld.

Als er op de termijnecho (tweede echo) een vitale zwangerschap wordt gezien en je een uitgerekende datum van ons hebt gekregen, mag je de kraamzorg aan gaan vragen.
Zie voor verdere informatie het kopje “wat moet ik regelen”.