Corona update

Beste zwangere en partner,

Naar aanleiding van de versoepelingen die onze premier afgelopen woensdag heeft aangekondigd heeft onze beroepsgroep, de KNOV, met de andere beroepsgroepen uit de geboortezorg overleg gehad over wat er aan versoepelingen kan worden georganiseerd binnen de zorg die wij jullie geven. Om deze versoepelingen te kunnen invoeren dienen wij ons aan de geldende adviezen te houden:

 • Indien mogelijk 1,5 meter afstand houden van elkaar.
 • Zwangeren en partners met klachten blijven thuis.
 • Indien mogelijk contactmomenten blijven beperken.

De afgelopen maanden hebben wij veel gevraagd van jullie, daar zijn wij ons zeker van bewust. Het heeft echter wel geleid tot het kunnen blijven bieden van de noodzakelijke verloskundige zorg. Nauwelijks zieke collega’s en zwangeren, iets waar wij heel blij mee zijn. Omdat wij het belangrijk vinden dat wij deze zorg ook de komende maanden kunnen blijven bieden hebben we de volgende versoepelingen vastgelegd die ingaan per 11 mei.

 • Partners mogen mee naar de echo’s die gepland staan op de praktijk en/of in het echocentrum.
 • Intake blijft, indien mogelijk, telefonisch.
 • Partners mogen mee naar het gesprek over de bevalling rond 36 weken zwangerschap.
 • Reguliere controles op de praktijk zijn voorlopig nog alleen. Dus laat dan uw partner en kinderen thuis.
 • Bij de thuisbevalling mogen er twee mensen bij aanwezig zijn, naast de verloskundige, kraamzorg en/of student.
 • In de kraamperiode zullen er sowieso één tot twee fysieke kraambedcontroles worden ingepland. (De rest van de kraambedcontroles zijn voorlopig nog telefonisch.)
 • Nacontrole vindt weer op de praktijk plaats. 
 • Voorlichtingsavonden gaan voorlopig nog niet van start, maar kunt u online bekijken via een link die naar de zwangere gestuurd wordt. Vraag het na als je geen link hebt ontvangen en je wel graag de voorlichtingsavond wil volgen. 

Onze verloskundigenpraktijken werken samen met het Isala in VSV Zwolle e.o.. Samen met onze collega’s uit het ziekenhuis wordt er ook steeds gekeken wat er mogelijk is aan versoepelingen binnen het ziekenhuis, dit kan wezenlijk anders zijn dan binnen een verloskundigenpraktijk. Zij zijn bezig met het opschalen van alle medisch noodzakelijke zorg. Dit betekent dat bovenstaande aanpassingen van verloskundigenpraktijken kunnen afwijken van afspraken binnen het ziekenhuis. Wij vragen hiervoor jullie begrip. Bij iedere zwangere kunnen er andere afwegingen worden gemaakt!

Met deze versoepelingen hopen wij tegemoet te komen aan de wens die leeft. Deze bijzondere periode in jullie leven beleef je het liefste samen. Wanneer de komende weken blijkt dat er door deze versoepelingen meer besmettingen zijn, zijn wij genoodzaakt de zorg weer te minimaliseren. Wij vragen dan ook aan jullie om bewust om te gaan met de ruimte die er nu is. Pas de hygiënemaatregelen toe en kom zo veel mogelijk alleen!

Dank voor jullie medewerking en begrip!